Mikołaj
Mikołaj
2020-12-22

Jak co roku mieszkańców naszego Domu odwiedził Mikołaj. Dziękujemy wszystkim Mikołajom i fundacji Pomóc Więcej. Dzięki ich wielkiemu sercu na twarzach panów zagościł uśmiech.

czytaj dalej

Dofinansowanie - COVID-19
Dofinansowanie - COVID-19
2020-12-21

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 41 144,34 zł

czytaj dalej

Dofinansowanie COVID-19
Dofinansowanie COVID-19
2020-12-21

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 41 144,34 zł


czytaj dalej

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”
„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”
2020-12-10

Nasza placówka realizuje grant pn. Polepszenie sytuacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach poprzez umożliwienie kontaktu on-line z rodzinami i otoczeniem w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

czytaj dalej

Ogród w procesie tworzenia
Ogród w procesie tworzenia
2020-12-01

Wokół budynku DPS od jesieni trwają prace związane z tworzeniem nowego miejsca rekreacji i odpoczynku. W sposób znaczący zwiększy się teren , na którym mieszkańcy Domu będą mogli się poruszać samodzielnie i przede wszystkim bezpiecznie.
Teraz czekamy na wiosnę i na efekty końcowe prac rewitalizacji ogrodu.

czytaj dalej

Terapia  przez sztukę
Terapia przez sztukę
2020-12-01

Wykorzystywanie terapii przez sztukę w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę. Twórczość, jak stwierdza I. Wojnar, “stanowi nie tyle ćwiczenie umiejętności artystycznych, ile nade wszystko wyrobienie poczucia własnej tożsamości, niezależności, poczucia odrębności własnego “ja".
Terapia dostarcza zatem tym osobom środki pozwalające poznanie, uporządkowanie, wyrażenie i zrozumienie swoich emocji, odreagować w społecznie akceptowalny sposób nadmierne napięcie emocjonalne. Uczęszczanie w tej formie terapii daje możliwość kreacji swoich potrzeb. Wytwory artystyczne stanowią nie tylko formę komunikacji, ale są również pozytywnym wzmocnieniem, źródłem natychmiastowej i bezpośredniej przyjemności.
Tworzenie dzieła stanowi łatwiejszy sposób komunikacji z innymi, niż werbalne wyznawanie swoich uczuć. Zapewnia jednostce przestrzeń, w której ma możliwość wykroczenia poza swoją niesprawność.

czytaj dalej

Kulinaria - nasza pasja
Kulinaria - nasza pasja
2020-12-01

Na zajęciach kulinarnych pomysłów nie brakuje. Od pieczenia do gotowania rozwijamy pasje podopiecznych DPS. Uczymy od nakrywania stołu i podstawowych rzeczy związanych z listą produktów, zakupami i odczytywaniem przepisu do profesjonalnego wykonania potrawy i eleganckim podaniem. Wszystko jest przygotowywane z zachowaniem zasad higieny pracy i skrupulatną dokładnością. Nad całością czuwa Pani Lucynka, która dba o urozmaicanie zajęć różnymi przepisami kuchni świata.

czytaj dalej

Listopad miesiącem pamięci o tych co już odeszli.
Listopad miesiącem pamięci o tych co już odeszli.
2020-11-17

W sercach i umysłach na zawsze pozostają bliscy, zwłaszcza koledzy z Domu Pomocy Społecznej, którzy już odeszli od nas na zawsze. Zniczem i modlitwą okazujemy im pamięć i szacunek. Wraz z księdzem Tomaszem podopieczni Domu nawiedzili pobliski cmentarz i wspominali swych dawnych kolegów.

czytaj dalej

Grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
Grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
2020-10-26


Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach w związku z zagrożeniem Covid 19. w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 131 900 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

czytaj dalej

WSPIERAJĄ NAS