Dom pomocy społecznej » Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów
Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP:551-23-70-688
REGON: 04002034200038

Email: dps@zebrzydowski.pl

         dps1zebrzydowice@interia.pl

Telefony:

    Centrala: 33 876 65 08
    Księgowość: 33 875 60 02
    Kierownik Działu Gospodarczego: 33 875 60 01
    Kierownik Działu terapeutyczno - opiekuńczego: 33 875 60 06
    Dyżurka pielęgniarki: 33 875 60 07
    Psycholog: 33 875 60 08
    Pracownik socjalny: 33 875 60 09,

WSPIERAJĄ NAS