aktualnosci

400-lecie śmierci Fundatora2020-06-17


W dniu dzisiejszym Konwent w Zebrzydowicach uczcił 400-letnią rocznicę śmierci Fundatora Mikołaja Zebrzydowskiego.W Katedrze Wawelskiej obyła się uroczysta Eucharystia, na którą przybyli Bonifratrzy i ich współpracownicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej oraz przyjaciele Konwentu m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Dobroczynnego im. M. Zebrzydowskiego oraz Bractwa św. Michała Archanioła. W wygłoszonym kazaniu ks. Tomasz Szarliński przedstawił bogaty życiorys Zebrzydowskiego, zwracając szczególną uwagę na jego działalność dobroczynną, kontynuowaną do dnia dzisiejszego przez Braci oraz ich współpracowników w prowadzonych w Zebrzydowicach dziełach. Wizyta w Krakowie była nie tylko hołdem złożonym Wojewodzie Krakowskiemu, ale także podziękowaniem za codzienną, pełną poświecenia pracę pracowników DPS i WTZ, szczególnie trudną w czasie obecnej pandemii.

Po Mszy św. w Kaplicy Zebrzydowskich gospodarz Katedry ks. prałat Zdzisław Sochacki poprowadził krótką modlitwę przy epitafium Fundatora. Po odszukaniu śladów odnoszących się do historii rodu Zebrzydowskich na Wawelu na zaproszenie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i Stowarzyszenia wszyscy udali się na wykwintne śniadanie przygotowane na barce „Stefan Batory”.

powrót do listy aktualności

 
 
 
 
 
 

WSPIERAJĄ NAS