Stowarzyszenie » Aktualności

Majówka u Bonifratrów2018-05-24


Zapraszamy na „Majówkę u Bonifratrów” 26-27 maja 2018 r.

W sobotę:

17.30 Majówka w ogrodzie
18.00 Eucharystia
18.45 Projekcja filmu „Zebrzydowskie sianokosy”


W niedzielę:


9.00 Majówka
9.30 Eucharystia
10.15 Projekcja filmu „Zebrzydowskie sianokosy”


(Film wraz z wprowadzeniem twórców trwa ok. 35 min.
i pokazany zostanie również po mszach św. o 6.30 i 18.00)

Opis projektu:

„Zebrzydowskie sianokosy” to opowieść o autentycznym wydarzeniu, które miało miejsce w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach podczas okupacji. 23 VI 1942 r. przyjeżdżają tu Niemcy w przebraniu pielęgniarskim i siłą zabierają wszystkich pacjentów szpitala do autokaru, by następnie wraz z osobami psychicznie chorymi przebywającymi w Kobierzynie w 18-u wagonach posłać ich do Auschwitz, gdzie czeka na nich zaoczny wyrok łaskawej śmierci. W ten sposób dopełniają się niejako prorocze słowa niemieckiego filozofa: „Słabi i nieudani niech szczezną: pierwsza zasada naszej miłości do ludzi. I pomóc należy im jeszcze do tego”. /Fryderyk Nietzsche, cytat z Antychrysta/.

Cały paradoks polega na tym, że w oficjalnych zamierzeniach autorów Aktion T4, chodziło o eliminację pacjentów, którzy nie są zdolni do pracy i których nikt nie odwiedza... Tymczasem właśnie w ten dzień część pacjentów pracuje przy suszeniu siana i nawet w świetle okrutnych wytycznych nie zasługuje na śmierć. Takie są konsekwencje zgody społecznej na wznoszenie murów pomiędzy nadludźmi i podludźmi... Prędzej czy później ktoś będzie umierał wykluczony!

Czy nasz film pobudzi współczesnego widza do zastanowienia nad tym, co kluczowe w Dniu Godności Osoby Chorej i Niepełnosprawnej? Czy przekona o tym, że jeżeli prawo wynikające z jakiejś myśli totalitarnej nie zostanie zawczasu zdemaskowane, gdy się już rozpędzi, nie da się go zatrzymać?

Zebrzydowskie sianokosy już w samej realizacji sprawiły nam wielką radość wskazują na solidarność i poczucie braterstwa jako odpowiedź na zjawisko marginalizacji. Wpisują się również poprzez liczne wątki okupacyjne w Rocznicę Niepodległości naszej Ojczyzny.


powrót do listy aktualności

WSPIERAJĄ NAS