Stowarzyszenie » Aktualności

Po przerwie...2023-04-18


W związku ze zmianami w Konwencie Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenie podjęło refleksję nad dalszym stylem działania w zmienionych okolicznościach...

Postanowiono większością głosów nadal prowadzić działalność dobroczynną względem osób chorych i niepełnosprawnych, jednakże również rozglądając się wokół, zwłaszcza w naszym bezpośrenim sąsiedztwie. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Pieniądze zgromadzone ze składek członkowskich, darowizn i jednego procenta w latach 2020 - 2023 w dalszym ciągu przeznaczano bezpośrednio na projekty DPS i WTZ, w przyszłości wskazując na potrzebę szerszego zasięgu naszego wsparcia. 

powrót do listy aktualności

WSPIERAJĄ NAS