Stowarzyszenie » Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie Z.20192019-01-16


W dniu 16 stycznia 2019 Stowarzyszenie Dobroczynne im. M. Zebrzydowskiego podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania pn. Gościniec 4 Żywiołów o powierzenie grantu.


                                  

ZEBRZYDOWSKI 2019


Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów na lata 2014-2020.

Nasz projekt grantowy pt. „Zebrzydowski 2019” obejmuje powstanie nowego filmu oraz organizację jego premiery podczas Majówki u Bonifratrów. Wprawdzie ekipa filmowa działa całkowicie wolontaryjnie, jednakże nie da się uniknąć wszystkich kosztów produkcji i organizacji imprezy. Cieszymy się więc,że zadanie zostanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywioły w ramach. Nasz projekt włączony został w poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które to poddziałanie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


powrót do listy aktualności

WSPIERAJĄ NAS