Stowarzyszenie » Aktualności

Śladami Zebrzydowskiego2015-11-27


...
Dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się robocze spotkanie sołtysów i przedstawicieli gminy w kwestii tras rowerowych. Zostaliśmy zaproszeni, by przedstawić na nim proponowaną subtrasę Śladami Zebrzydowskiego. Projekt spotkał się z zainteresowaniem, choć podkreślono liczne trudności, które należałoby rozwiązać...


    • ➡️   problem ogólny

      Subtrasa jest powiązana z trasą Greenways "Szlak Bursztynowy", która jednak nie jest uwzględniona w Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim.

    • ➡️   problem na poziomie gminy
      Subtrasa wchodzi w istniejącą sieć tras rowerowych, łączących Kalwarię z Wiślaną Trasą Rowerową  i z VeloSkawą. Jakkolwiek pozostaje pytanie czy jeszcze czegoś istotnego nie należałoby uwzględnić... Państwo sołtysowie podjęli się przemyślenia tej kwestii.
    • ➡️   problem lokalny
      1. Jadąc od Lanckorony do Zebrzydowic obecnie wytyczoną trasą rowerzysta koło Grobku napotyka na spory ruch na drodze w Brodach, zmuszony jest stać na ruchliwym skrzyżowaniu z drogą krajową 52, skręcić z niej w lewo do Zebrzydowic i kontynuować wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej o niewielkich walorach turystycznych. Tymczasem wyznaczone przejście przez drogę krajową 52 u góry i podążanie w stronę niedoszłego tzw. końskiego cmentarza byłoby dla niego i łatwiejsze i bezpieczniejsze.
      2. Trasa górą nad Brodami umożliwia rowerzyście podziwianie widoku na Sanktuarium, górę Żar oraz górę Lanckorońską, zapewnia zarazem komfortowy i bezpieczny przejazd w stronę kościoła św. Michała w Zebrzydowicach. Jedyny znak zapytania to kwestie własnościowe fragmentu dróg leśnych i koszt ich przystosowania do wymogów trasy rowerowej.
      3. Z pewnością należy uwzględnić na trasie dworzec kolejowy, na którym częściej zatrzymują się pociągi. Pytanie: jeżeli zostanie wykonane połączenie bezpośrednie z dworcem PKP Kalwaria Z., czy Kalwaria Lanckorona będzie częściej uczęszczanym dworcem? Jeżeli tak, to wypadałoby zrobić przy niej porządny parking, a trasę rowerową poprowadzić przez ten dworzec. Problemem jednak będzie ul. Dworcowa, która już teraz jest ledwie przejezdna w dwóch kierunkach. Jak wydzielić jeszcze ścieżkę rowerową spełniającą normy (szer. 2m)? Wprawdzie biegnie tędy niebieski szlak, kto jednak z turystów tędy chodzi, narażając się na bezpośrednie spotkanie z samochodami... Przystosowanie kładki nad torami nie wydaje się trudne. Wystarczą chyba prowadnice stalowe. Następnie trasa mogłaby prowadzić szlakiem czarnym do rynku i dalej do Klasztoru.
...
Subtrasa spełniać może nie tylko funkcje rekreacyjne, lecz także edukacyjne, przypominając nam wszystkim piękną postać Zebrzydowskiego. Po cóż budować kolejny pomnik, czy wmurowywać tablicę? Śladami Zebrzydowskiego doskonale mogłaby przyczynić się do wypromowania gminy i ożywiłaby turystycznie - sami przyznacie - dość nudnawy Rynek Kalwarii!
...
Mile widziana burzliwa dyskusja
...
ks. dr Tomasz Szarliński
Prezes Stowarzyszenia

powrót do listy aktualności

Subtrasa Śladami Zebrzydowskiego
Subtrasa Śladami Zebrzydowskiego 
Planowana Zintegrowana Sieć Tras w naszym województwie
Planowana Zintegrowana Sieć Tras w naszym województwie 

WSPIERAJĄ NAS