Stowarzyszenie » Aktualności

Zebrzydowski 20172017-02-03


Nasze Stowarzyszenie podjęło się realizacji projektu Zebrzydowski 2017,
który z jednej strony ma upamiętnić 400-ną rocznicę lokacji miasta Kalwarii Z.,
z drugiej zaś pozwoli nam przerzucić nowe Mosty Miłosierdzia
i dać okazję do wyjścia ku wzajemnym spotkaniom...


   Okazję do powstania projektu Zebrzydowski 2017 stanowi 400-na rocznica lokacja miasta, które z biegiem czasu przyjęło nazwę Kalwaria Zebrzydowska. Wpisuje się on w szerszy plan poznawania historii związanej z jej założycielem Mikołajem Zebrzydowskim. Przez cztery lata pragniemy podążać śladami Zebrzydowskiego, koncentrując się na wydarzeniach z jego życia ważnych dla tutejszej społeczności:
- 2017 - lokacja miasta
- 2018 - fundacja szpitala w Zebrzydowicach
- 2019 - działalność społeczna w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu
- 2020 - rocznica śmierci - życie Mikołaja Zebrzydowskiego
   Celem projektu jest z jednej strony budowanie pomostu pomiędzy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej a lokalnym społeczeństwem, z drugiej zaś strony oddziaływanie terapeutyczne zajęć teatralnych i wokół nich niezbędnych przedsięwzięć artystycznych.
Przewidywane są cotygodniowe spotkania z aktorem Teatru Ludowego w Krakowie Piotrem Piechą. Owocem działań ma być najpierw film poświęcony lokacji miasta Kalwarii którego premiera odbędzie się podczas corocznej imprezy integracyjnej zwanej Majówką u Bonifratrów 27 V oraz docelowa inscenizacja wystawiona podczas corocznego spotkania integracyjnego - Gminnych Dożynek w Konwencie 9 IX.
   Projekt Zebrzydowski 2017 obejmuje również wzbogacenie majowej uroczystości o panel historyczny poświęcony Mikołajowi i lokacji miasta, którego uczestnikami będą prof. Kazimierz Baran i dr Tomasz Graff (UPJPII) - historycy prawa i epoki nowożytnej, a także koncert muzyki nawiązującej do epoki Cracow Guitar Quartet i wystawa malarstwa sakralnego Mariana Gromady.
   Zarówno przygotowania jak i same wydarzenia będą cotygodniowo obecne na profilach mediów społecznościowych /fb, blog/, co stanowi istotną platformę budowania mostów pomiędzy uczestnikami projektu a szerokim gronem osób zainteresowanych naszym historycznym miejscem.

powrót do listy aktualności

 
 
 
 
 

WSPIERAJĄ NAS