Stowarzyszenie » O stowarzyszeniu

   Wkrótce po przybyciu do Konwentu zorientowałem się, jaki to miejsce posiada potencjał w budowaniu mostów pomiędzy światem osób niepełnosprawnych a nami wszystkimi. Zostałem oczarowany...

   Nie tylko ja sam, ale również coraz więcej osób, które odwiedzały zespół dworski poddawało się urokowi tego miejsca, a przede wszystkim opiece roztaczaniej tu nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym czy osłabionym wiekiem. Zbyt wielu okazało się przyjaciółmi tego miejsca, by zmarnować ich potencjał, entuzjazm i energię. Wtedy zrodziła się myśl: a może by tak Stowarzyszenie?

  21 III 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie, a 4 VIII 2015 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS. Jak zaznaczono w preambule statutu: "Stowarzyszenie zrzesza osoby, które inspirowane duchem chrześcijańskiego miłosierdzia za przykładem św. Jana Bożego pomagają chorym i niepełnosprawnym poprzez zagwarantowanie im wysokiej jakości usług społecznych. Stowarzyszenie w ten sposób nawiązuje do szlachetnego gestu Mikołaja Zebrzydowskiego, który dokumentem fundacyjnym założył w swoich dobrach w Zebrzydowicach szpital dla rannych żołnierzy. Zabezpieczając szczodrą darowizną swą fundację i powierzając ją Zakonowi Bonifratrów, pragnął on, <<ażeby przy ich opiece było coraz lepsze, dokładniejsze i troskliwsze staranie o chorych i szpital nie tylko nie upadał, ale przez dobrą administrację i troskliwość z dnia na dzień coraz bardziej się rozwijał>> /z dokumentu fundacyjnego, 1611 r./ Stowarzyszenie pragnie nie tylko chronić, lecz również rozwijać owo zacne świadectwo dobroczynności oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne zapoczątkowane przez Fundatora".

   Owocem naszych wstępnych poszukiwań są dwa projekty, które wyznaczają naszą strategię działania ad intra i ad extra. Nasz masterplan wewnętrzny "Mosty Miłosierdzia" zmierza do poprawienia komunikacji pomiędzy nami jako społeczeństwem a osobami dotkniętymi psychiczną chorobą, niepełnosprawnością czy barierami wynikającymi z podeszłego wieku. Kto wie, może już wkrótce uda się nam założyć w tym celu spółdzielnię socjalną, w której mogliby pracować nasi mieszkańcy. Proponowana przez nas ścieżka rowerowa i zarazem edukacyjna "Śladami Zebrzydowskiego", łącząca miejsca z związane z fundatorem szpitala mogłaby przyczynić się do rozwoju nie tylko nieco pozostawionego w cieniu Kalwarii zespołu dworskiego, lecz również wzmociłaby atrakcyjność turystyczną Zebrzydowic i okolicy.

   Na codzień każdy z nas stara się wedle swoich talentów i możliwości pomóc Bonifratrom w prowadzonych przez nich dziełach dobroczynnych. Dzięki naszym wspaniałym architektom i studiującym architekturę wolontariuszom wspomogliśmy trud inwentaryzacji obiektu. Przyczyniliśmy się do utworzenia nowej i - mamy nadzieję - ciekawej strony internetowej. Służymy radą w troskach związanych z tym zabytkowym i pięknym miejscem, wspieramy Konwent dobrym słowem i modlitwą.

   Zdajemy sobie sprawę z ogromu przedsięwzięć, które czekają tu na nas. Liczymy na wsparcie naszych szlachetnych dążeń przez poszerzające się grono ludzi zatroskanych o los chorego psychicznie i niepełnosprawnego. Przede wszystkim ufamy Opatrzności Bożej, która daje dość światła na kolejny krok.

Ks. dr Tomasz Szarliński

WSPIERAJĄ NAS