Stowarzyszenie » Projekty

Mosty Miłosierdzia

  Nie tylko nas interesują budynki, lecz także otwarcie naszych nieco zamkniętych światów na siebie nawzajem. Na jednym brzegu - człowiek nie w pełni sprawny, osłabiony chorobą lub wiekiem, na drugim - człowiek zagrożony pochłonięciem przez "szklaną galerię" współczesnej konsumpcji. Jeden i drugi potrzebuje mostu, by przedostać się na drugą stronę ku wzajemnemu spotkaniu. Taki jest w zarysie nasz projekt uczestnictwa w tym, co czynią Bonifratrzy od 400-u lat na tym miejscu.

   Pierwszym krokiem będzie wypracowanie planu działań, które zmierzałyby do ukierunkowania całego zespołu dworskiego wraz z przyległościami, by w całości stał się takim mostem miłosierdzia. Z pewnością trzeba pomyśleć
o jakimś stałym miejscu spotkania o charakterze rekreacyjnym i regionalnym. Myślimy tu o SPICHLERZU. Należało by stworzyć możliwość realnej pracy naszym braciom i siostrom niepełnosprawnym, wykorzystując potencjał gospodarstwa tzw. ZAZ. Oczywiście, nie sposób zapomnieć o konieczności rozwoju DPS i WTZ.

   Jednak nade wszystko pragniemy zmobilizować siebie i tysiące ludzi dobrej woli, którzy projektowi MOSTÓW MIŁOSIERDZIA pragnęliby poświęcić trochę serca, czasu i grosza.

***

Zebrzydowski 2017-2020


     Okazję do powstania projektu Zebrzydowski 2017-2020 stanowi 400-na rocznica lokacja miasta, które z biegiem czasu przyjęło nazwę Kalwaria Zebrzydowska. Wpisuje się on w szerszy plan poznawania historii związanej z jej założycielem Mikołajem Zebrzydowskim. Przez cztery lata pragniemy podążać śladami Zebrzydowskiego, koncentrując się na wydarzeniach z jego życia ważnych dla tutejszej społeczności:
- 2017 - lokacja miasta
- 2018 - fundacja szpitala w Zebrzydowicach
- 2019 - działalność społeczna w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu
- 2020 - rocznica śmierci - życie Mikołaja Zebrzydowskiego
     Celem projektu jest z jednej strony budowanie pomostu pomiędzy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej a lokalnym społeczeństwem, z drugiej zaś strony oddziaływanie terapeutyczne zajęć teatralnych i wokół nich niezbędnych przedsięwzięć artystycznych.
     W tym roku przewidywane są cotygodniowe spotkania z aktorem Teatru Ludowego w Krakowie Piotrem Piechą. Owocem działań ma być najpierw film poświęcony lokacji miasta Kalwarii którego premiera odbędzie się podczas corocznej imprezy integracyjnej zwanej Majówką u Bonifratrów 27 V oraz docelowa inscenizacja wystawiona podczas corocznego spotkania integracyjnego - Gminnych Dożynek w Konwencie 9 IX.
     Projekt Zebrzydowski 2017 obejmuje również wzbogacenie majowej uroczystości o panel historyczny poświęcony Mikołajowi i lokacji miasta, którego uczestnikami będą prof. Kazimierz Baran i dr Tomasz Graff (UPJPII) - historycy prawa i epoki nowożytnej, a także koncert muzyki nawiązującej do epoki Cracow Guitar Quartet i wystawa malarstwa sakralnego Mariana Gromady.
     Zarówno przygotowania jak i same wydarzenia będą cotygodniowo obecne na profilach mediów społecznościowych /fb, blog/, co stanowi istotną platformę budowania mostów pomiędzy uczestnikami projektu a szerokim gronem osób zainteresowanych naszym historycznym miejscem.

***

Śladami Zebrzydowskiego

   Nasze Stowarzyszenie pragnie również upamiętnić szlachetną postać M. Zebrzydowskiego. Ostatnio proponuje utworzenia trasy spacerowo-rowerowej "Śladami Zebrzydowskiego" biegnącej od Zamku w Lanckoronie, siedziby rodu do kościoła św. Michała ufundowanego w 1599 r. przez Mikołaja i Dworu podarowanego przez niego na szpital, a następnie z powrotem do Sanktuarium, które jest najbardziej znaną jego fundacją. Należy pamiętać, że Zamek w Lanckoronie był zbudowany z myślą o ochronie transportu na szlaku handlowym z Krakowa, przez Mucharz w stronę Węgier. Dodatkowmy argumentem za rozważaniem jego powstania jest inicjatywa Urzędu Marszłkowskiego zmierzająca do powiązania miejsc o walorach turystycznych i kulturowych siecią tras rowerowych. Nasza "subtrasa" mogłaby się stać wartościową pętlą na "Szlaku Bursztynowym" promowanym przez Greenways.

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom, 

zaprzyjaźnionym organizacjom i dobrodziejom 

za wszelki gest życzliwości, 

dzięki któremu MOSTY MIŁOSIERDZIA 

zaczynają powstawać, rozwijać się i umacniać! ...

 

WSPIERAJĄ NAS