Stowarzyszenie » Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok obrotowy 2017.

Poniżej podajemy link do strony bazy sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

po otwarciu strony należy wpisać nr KRS: 0000569685

Zarząd Stowarzyszenia

WSPIERAJĄ NAS