Konwent Bonifratrów » Aktualności

Konserwacja rękopisów2018-12-08


Od sierpnia do listopada bieżącego roku Konwent przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizował projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi zmarłych Bonifratrów, księgi kasowej kontrolnej oraz receptuarza aptecznego.

Celem projektu była kompleksowa konserwacja trzech rękopisów oprawnych, powstałych w okresie od pierwszej połowy XVII wieku do końca wieku XIX. Ich zapisy są bezpośrednim świadectwem roli, jaką Bonifratrzy odgrywali wśród lokalnej społeczności w tamtym okresie.
Wartość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 39 400 złotych.
Zadanie zostało sfinansowane w 89,59% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2018. II nabór organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Więcej -> w zakładce ARCHIWUM

powrót do listy aktualności

WSPIERAJĄ NAS