Konwent Bonifratrów » Projekty » Kaplica

Orzeczeniem   Oddziału   Sztuki   Urzędu   Wojewódzkiego  w  Krakowie  z  dnia 31 marca 1934 roku, uznano za zabytek prawnie chroniony całość zabudowań kościoła i konwentu bonifraterskiego wraz z najbliższym otoczeniem w granicach ogrodzenia stanowiących przykład skromnej XVII wiecznej barokowej architektury kościelno – klasztornej posiadającej wartość historyczną, artystyczną i kulturalną.

W lipcu 1934 roku kolejne fale powodziowe wyrządziły dotkliwe straty polom, ogrodom i zabudowaniom bonifraterskim. W następnych latach urodzaje jednak sprzyjały rozwojowi gospodarstwa i inwestycjom w Konwencie. W 1938 roku przystąpino do remontu generalnego kaplicy, w trakcie którego powstała polichromia wykonana przez młodego wówczas studenta Krakowskiej Akademii Stanisława Jakubczyka. Ostatni remont miał miejsce z początkiem lat 80-tych.

Obecnie kaplica czeka na renowację zgodnie z programem prac konserwatowskich.

 

WSPIERAJĄ NAS