Konwent Bonifratrów » WESPRZYJ NAS...ażeby przy ich opiece było coraz lepsze, dokładniejsze i troskliwsze staranie o chorych i szpital nie tylko nie upadał, ale przez dobrą administrację i troskliwość z dnia na dzień coraz bardziej się rozwijał
/Mikołaj Zebrzydowski, 1611r./


Do dziś zdumiewa nas hojność, z jaką Wojewoda Krakowski uposażył szpital, który powierzył nam Bonifratrom, abyśmy  otaczali opieką chorych. Niestety burzliwa historia tego regionu wycisnęła dewastujące piętno na tym miejscu. Pragnąc przywrócić świetność szlachetnej fundacji Mikołaja, postanowiliśmy zrealizować projekt, który w przyszłości zagwarantowałby stabilność i rozwój prowadzonych dzieł.

Jeśli pragniesz wspomóc nas w poprawie jakości opieki nad naszymi podopiecznymi, w rozbudowie Domu Pomocy, Warsztatu Terapii czy w restauracji zespołu dworskiego, z serca dziękujemy:

Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Nr konta: 06 8119 0001 0000 0606 2000 0020

*   *   *

Istnieje również możliwość przekazania 1% czy darowizny na Organizację Pożytku Publicznego:

Stowarzyszenie Dobroczynne imienia Mikołaja Zebrzydowskiego

Zebrzydowice 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

KRS: 0000569685

REGON: 362165960

NIP: 5512622291

Numer konta:

Bank Pekao S.A. o/Wadowice

47 1240 4197 1111 0010 6497 0520


*   *   *


WSPIERAJĄ NAS