Konwent Bonifratrów » Wspólnota

Nasza zebrzydowska wspólnota liczy pięciu Braci.

Brat Przeor Damian Wasylewicz - od 2010 r. pełniący funkcję przełożonego domu, odpowiada za prowadzone przez Konwent dzieła. Jako kapłan posługuje braciom oraz sprawuje opiekę duszpasterską wśród chorych. Nie stroni jednak również od prostych prac w gospodarstwie, doglądając ponad 50 krów i troszcząc się nieustannie o ich maksymalną wydajność.

Brat Ryszard Hunek - pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako instruktor pracowni plastycznej, w której przychodzą na świat nawet małe gliniane aniołki.

Brat Pius Wójtowicz - zajmuje się domem i zakrystią.

Brat Błażej (doktor Andrzej Kozłowski) – lekarz internista od listopada 2013 r. przyjmuje pacjentów w miejskiej przychodni zdrowia w Kalwarii.

Razem staramy się podążać śladem ojca naszego zakonu św. Jana Bożego, który „obarczony wieloma długami, troskami i zmartwieniami, zawierzył się całkowicie Jezusowi Chrystusowi i oddał się bez reszty na służbę ubogim i chorym w mieście Granada w Hiszpanii” /Konstytucje Zakonu, 1/.

br. Damian

WSPIERAJĄ NAS