Warsztat terapii zajęciowej » Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów
w Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Tel./fax: 33 876-48-96

email: wtz@zebrzydowski.pl

WSPIERAJĄ NAS